Stephanie Haasnoot

Pianiste en Pianodocente

Huisregels pianoles 2019-2020

 – Een cursusjaar loopt parallel met de lesweken van de basisschool van regio Midden-Nederland. (In de vakanties is er dus geen pianoles.)

– Bij aanvang van de pianolessen is er een proefperiode van twee maanden. Indien gewenst kunnen de lessen in deze periode worden gestopt, zonder dat er een opzegtermijn geldt.

– Bij afwezigheid /ziekte moet de les worden doorbetaald, m.u.v. een ziekte die langer dan 3 weken duurt. Vanaf de 4e week hoef je de lessen niet door te betalen. Je moet, als de ziekte langer duurt dan 3 weken, dit wel duidelijk kunnen aantonen en dit tijdig doorgeven aan de docente.

– Bel z.s.m. af als je verhinderd bent. Indien mogelijk kan de les worden verplaatst op een ander tijdstip op de lesdag zelf. Inhalen op een andere lesdag is niet mogelijk.

– Als de docente verhinderd is zal de les worden ingehaald en anders hoef je deze les niet te betalen.

 – Er is een opzegtermijn van drie maanden.

– Als je het volgend seizoen geen lessen wilt volgen moet je dit voor de zomervakantie doorgeven aan de docente.

-Tijdens de pianoles wordt het huiswerk opgeschreven in een schrift.

– Het lesmateriaal (bladmuziek) wordt door de leerling aangeschaft.

– Nieuw lesmateriaal kan maximaal 2 weken worden geleend van de docent.

Wijzigingen voorbehouden.